Når du ser denne siden,har du klikket på logg inn.
På høgre side ser du logg inn  Skriv brukernavn (klubbnavnet uten Bk) og passord klubbnummer.Logg inn.
Nå kom skriv artikkel frem på hovedmenyen Klikk på den
Øverst ser dere knappene innhold og publisering + 2 til.Under desse er det tittelfelt-
Skriv tittelen du vil bruke og rull ned i tekstfeltet i tekstbehandleren Skriv det du ønsker.

Gå opp att til publiseingsknappen,klikk og rull ned til utvalgte.velg ja  og så lagre.
Husk å logge ut når dere er ferdige.Artikkelen er nå på plass i klubbsiden

Redidere artikler/legge inn resultater.
Logg inn på samme måte. Gå til den siden du vil redigere.Der ser du nå et tannhjul  Klikk og redigerknappen vises
Klikk den og rediger artikkel eller legg inn link i resultater  Lagre og log ut

Under redigeringsknappen ser dere publisering.Klikk og rull ned til status
Velg hva du vil gjere Avpublisere/arkivere eller forkaste (slette)


Legge inn nytt resultat,
Syns det er enklest å kopire siste resultat.
Sett markør over  siste resultat og hold nede shift og klikk enter.
mrk så siste resultat og klikk på knappen kopier (ved siden av saksen)
flytt markøren opp og lim inn knapp ved siden av kopier
Endre datoen en uke frem,klikk8 tallet og lim inn i adressefeltet Endre til rett dato

Helsing Gudmund