Hjelmeland Bk ble nedlagt for noen år siden, og aktive spillere meldte seg inn i Vatland eller Strand.
I de to sistnevnte klubber har også anntall bord på klubbkvelder minket, spesielt i Strand BK..
Ekstraordinære årsmøter i de to klubbene har derfor vedtatt å slå sammen de to klubbene.
Årsmøte og valg av styre vil bli holdt i den nærmeste framtid, men høyst sansynlig vil navnet på
den nye klubben bli Ryfylke BK, med spillested på Vatland Grendahus onsdager klokka 1830.
Sommerbridge vil også bli spilt på samme sted og tid.
Onsdag 14.12.11 var formann i Rogaland bridgekrets, Gudmund Vingen på besøk, og holdt ett 2 timers
kurs i Ruter Ruter ble tatt i bruk fra dd, noe som medfører at resultatlista kan sees på nettet dagen etter.

Leif Inge Torkelsen